Vítajte v Regióne Tekov

Vítajte na mieste, kde v minulosti návštevníkov vítala vôňa jedinečnej praženej husacej pečene a pečených „fertáľov“, husacích štvrtí. Tento kraj k tejto úžasnej husacine ponúkal na jeseň čerstvý „burčiak“ dopestovaný na mnohých vinohradoch regiónu.

Z historického hľadiska je Tekov vnímaný hlavne ako stará uhorská župa, ktorá sa tiahla od obce Čata, cez Zlaté Moravce až po Kremnicu na severe župy.

Región TEKOV ako ho poznáme dnes, nekopíruje hranice bývalej Tekovskej župy, ale zaberá omnoho menšie územie ako bývalá Tekovská župa. Rozkladá sa na väčšine územia Levického okresu, z malej časti zasahuje do okresu Nové Zámky a jeho prirodzeným centrom je okresné mesto Levice. Súčasný región TEKOV sa vyprofiloval na základe historických podmienok, obchodných aj medziľudských vzťahov, ale hlavne na základe prirodzenej kultúrnej sebaidentity obyvateľov žijúcich na geograficky ucelenom a relatívne jasne ohraničenom priestore, ktorého centrom je okresné mesto Levice.

Región TEKOV leží na severnej hranici Pannónskej nížiny a na úpätí Západných Karpát. Presnejšie na výbežku Podunajskej nížiny a na priľahlej Ipeľskej pahorkatine, ktorá plynule prechádza do juhozápadných výbežkov Štiavnických vrchov. Geomorfologicky sa teda Región TEKOV člení na dva stupne, na rovinu a na pahorkatiny. Centrálnu časť tvoria výbežky Podunajskej nížiny s alúviom Hrona, ohraničené na západe Pohronskou pahorkatinou. Okresné mesto Levice, ktoré je centrom regiónu TEKOV, leží z väčšej časti na širokej aluviálnej nive Hrona, ale severný a východný okraj Levíc už leží na svahoch a mierne zvlnených kopcoch Ipeľskej pahorkatiny. Pahorkatiny Regiónu TEKOV tvorí Ipeľská pahorkatina a začiatok Štiavnických vrchov. V Regióne TEKOV sa doslova stretávajú na malom území dva klimatické svety. Končí tu horúca, južná časť Európy - Panónska nížina a začína sa chladná, severná časť Európy - Západné Karpaty.

Turistická destinácia Región Tekov zahŕňa oblasti Dolného Pohronia, okolie miest Levice a Želiezovce, tradičné čilejkárske obce na severe oblasti, pokračujúc s oblasťou bohatou na výskyt vzácnej Moruše čiernej a oblasť historických baníckych obcí na severovýchode, oblasti patriace do bývalej uhorskej hontianskej župy. Sú to obce na západnej strane Štiavnických vrchov a z časti aj Krupinskej planiny bohatých na termálne pramene a výskyt travertínových kôp.
Festival Moruše čiernej je podujatím, ktoré má pozdvihnúť povedomie ohľadom tejto dreviny a zviditeľniť produkty, ktoré sa typicky vyrábajú, aby počas roka spríjemňovali náš život. Návštevníci budú môcť ochutnávať produkty z Moruše čiernej a ich zakúpením podporiť miestnych producentov.

Čo zažiť a vidieť počas festivalu

Pukanec

• Spoznajte Morušu čiernu na náučnom chodníku, ktorý sa začína v centre obce

• Navštívte miestne múzeum Pukanskej histórie v centre obce

• Navštívte národnú kultúrnu pamiatku kostol sv. Mikuláša a Evanjelický kostol v centre obce

Bohunice

• Navštívte vysunutú expozíciu Tekovského múzea, historickú a technickú pamiatku Vodný mlyn Bohunice

• Navštívte Bohunický park - Chránený areál

• Vydajte sa na prehliadku historických ľochov - vinohradníckych domčekov na cestičke na "Hrádok" (cesta začína po ľavej strane od najstaršieho Evanjelického kostola v regióne v centre obce)

Bátovce

• Spoznajte "Mesto kráľovien" na náučnom chodníku, ktorý začína v centre obce

• Navštívte historický, pôvodne románsky, rímskokatolícky kostol sv. Martina

• Objavujte a navštívte honosný Evanjelický kostol, národnú kultúrnu pamiatku

• Navštívte expozície v historickej budove kúrie "Schneideriana" zo 17. storočia

Program festivalu na rok 2019

1. September

• Prezentácia a ochutnávka produktov z Moruše čiernej
v obecnom parku •

• Ochutnávka lokálnej gastronómie, zabíjačkové pochutiny, Degustácia lokálneho vínka z hrozna dopestovaného na vulkanickom podloží, Premietanie videa v hlavnej úlohe Moruša čierna v Kraji Moruše čiernej v Kultúrnom dome •

• Najlepšie párance z Pukanca, tradičné lángoše, výborná kávička, zmrzlina z Moruše čiernej, Expozícia – pamätná izba, Jazda na koni v Zážitkovom dvore v Starej škole •

• Slávnostná výsadba Moruše čiernej a vychádzka na Háji •

• „Farma na Háji“ – Prezentácia spracovania ovocia a ochutnávka lekvárov,
Dvor „u Hícov“ - Prezentácia pestovania Moruše čiernej, varenie a ochutnávka slivkového lekváru, degustácia vín a burčiaku v otvorených dvoroch•

Kontakt

00421 (0)903 165 776

info@regiontekov.info

OOCR Tekov

Námestie hrdinov 1
93401 Levice